transzferár dokumentáció összeállítás a hatályos szabályoknak megfelelően, versenyképes áron!  

Kapcsolt vállakozások

Kapcsolt vállalkozások megállapítása,   közös ügyletek és szerződések vizsgálata.

szokásos piaci ár elve

A kapcsolt vállalkozások között megvalósult bármilyen ügylet esetén, a szokásos piaci ár elvének betartása kulcsfontosságú. A kapcsolt vállalkozásokat érinti a társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban „Tao.”) 18.§-ban megfogalmazott „szokásos piaci ár elv” alkalmazási kötelezettség.

master file - local file, azaz fő- és helyi dokumentum

A transzferár nyilvántartás Master File-ból (fődokumentum) és Local File-ból (helyi dokumentum) áll, emellett a 750 millió EUR forgalmat elérő cégcsoportok esetében Country by Country reportot is kell készíteni.

transzferár nyilvátartást érintő változások

Milyen változások várhatóak? 

A 2022-ben elfogadott törvényi változások és a Pénzügyminisztérium transzferár-rendeletének december 9-én közétett módosítási tervezete értelmében új transzferár adatszolgáltatási kötelezettség kerülhet bevezetésre , melynek keretében a társasági adóbevallásban is fontos információkat kell a társaságoknak szolgáltatni a transzferárakra vonatkozóan. Ezek:

  • Az adatszolgáltatást ügyletenként vagy összevont ügyletenként kell megtenni az adóhatóság felé
  • Az adatszolgáltatásban egyebek mellett be kell mutatni a jogszabályban rögzített módon az ügylet karakterizációját, a legjellemzőbb TEÁOR kódját, összegét, az érintett kapcsolt felek adatait, a kiválasztott transzferárazási módszertant és mutatószámot, valamint a szokásos piaci árat, vagy ártartományt is.
  • Az adatszolgáltatási kötelezettség alá tartozó ügyletek köre bővebb lehet, mint a dokumentációkészítési kötelezettség alá eső ügyletek köre.
  • A bevallásban történő transzferár adatszolgáltatási kötelezettség legkorábban a 2022. december 31-ét követően beadott adóbevallásokra vonatkozik.

A módosítás alatt álló adatszolgáltatási kötelezettség minden bizonnyal segíteni fogja az adóhatóságot a hatékonyabb és célzottabb ellenőrzésre való kiválasztás folyamatábaan, ezért lesz különösen fontos a határidőre megadott adatok pontossága.

A fent említett változások mellett a transzferár dokumentációval kapcsolatos szabályokban is jelentős változások várhatóak. Ezek:

  • A jelenlegi 50 millió forintos éves transzferár dokumentáció készítési korlát 100 millió forintra emelkedik.
  • A transzferár dokumentáció hiányos- vagy el nem készítésére vonatkozó büntetés 5 millió forintra emelkedik ügyletenként, a Fődokumentumra (Masterfile) vonatkozóan is. Fontos megjegyezni, hogy a birság megfizetése nem mentesít a szabályzat elkészítése, vagy javítása alól.
  • Központi szolgáltatások esetében a díjmeghatározás módjáról az eddigieknél részletesebb információk bemutatása válik szükségessé (például a költségek több fél közötti felosztásának módja, allokációs kulcsok, stb).
NGM tervezet link